بخش انکولوژی زنان

تعداد بازدید:۱۳۲۹

 

رئیس بخش: دکتر نوشین مبارکی

سرپرستار: شیرین شکاری

تعداد تخت :۱۵

محل بخش: طبقه دوم بیمارستان

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۴۸۸۸۸- داخلی ۲۱۸

خدمات قابل ارائه:

‌‌‌‌بخش انکولوژی زنان مرکز در زمینه تشخیص، درمان، آموزش ومراقبت بیماری های مربوط به سرطان زنان، شیمی درمانی وجراحی های فوق تخصصی با حضور متخصصین زنان وفوق تخصص انکولوژی زنان آماده ارائه خدمات می باشد.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۷