واحد پرستاری آموزشی و پیگیری بیماران

تعداد بازدید:۴۹۱

«واحد پرستاری آموزش و پیگیری بیماران» واقع در ساختمان MRI ،طبقه درمانگاهها می باشد.

متشکل از یک نفر مسئول واحد و یک نفر کارشناس است که آموزش و پیگیری بیماران را برعهده دارد.

پرستار کارشناس این واحد با بیماران سکته مغزی ، 72 ساعت پس از زمان ترخیص تماس برقرار می کند ، طی این تماس وضعیت بالینی بیمار کنترل شده و آموزش و توضیحات لازم در خصوص وضعیت بیمار توسط پرستار داده می شود.

در صورت نیاز به ارائه مشاوره های تخصصی ، طی مشاوره با پزشک و پرستاران متخصص ، به بیماران آموزش داده می شود.

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۱