گروه بیهوشی

تعداد بازدید:۱۲۵۱

دکتر مهزاد یوسفیان

دکترای تخصصی بیهوشی

  مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mahzad_Yousefian

پست الکترونیک :m.yousefian@arums.ac.ir

رزومه

                      

دکتر احمد قاضی

دکترای تخصصی بیهوشی

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ahmad_Ghazi

پست الکترونیک:a.ghazi@arums.ac.ir

رزومه   

 

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۹