دستاوردهای واحد

تعداد بازدید:۲۰۶۱

پیوست ۲

لیست پروژه های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی بیمارستان علوی در سال ۲۰۱۶

نام و نام خانوادگی هیئت علمی که مجری یا همکار طرح است.

عنوان طرح تحقیقات

ردیف

فتاح زاده اردلانی

بررسی کیفیت خواب در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان علوی شهرستان اردبیل و مقایسه آن با گروه شاهد

۱

فتاح زاده اردلانی, قاسم

بررسی ارتباط بین یافته های داپلر کاروتید و neuroimaging و functional state در روز اول ضایعه ی حاد عروق مغز (هموراژیک و ایسکمیک) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علوی

۲

اوجاقی, حبیب

تاثیر مکمل روی بر سطوح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز و عامل رشد اندوتلیال عروقی در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی

۳

رحیمی, گیتی

بررسی مقایسه ای اثر ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال در نرم کردن سرویکس در حاملگی های پست ترم.

۴

رحیمی, گیتی

بررسی علل سزارین در استان اردبیل

۵

رحیمی, گیتی

بررسی اتیولوژی مرگ و میر در مادران باردار و عوامل خطر همراه با آن در استان اردبیل در طی سال های ۸۵ تا ۹۵

۶

کهنمویی, فریبا

مقایسه اثر سه روش میزوپروستول واژینال، ترکیب لتروزول و میزوپروستول و ترکیب لامیناریا ومیزوپروستول در آماده سازی سرویکس درسقطهای زیر سه ماهه دوم

۷

کهنمویی, فریبا

بررسی سطح سرمی فاکتور رشد جفتی در بیماران مشکوک به پره اکلامپسی در پیشگویی پیامد بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل

۸

درگاهی, رقیه

. ارزیابی میزان بیان ژن های Drosha ، Dicer و DGCR8 در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی

۹

درگاهی, رقیه

بررسی تاثیر میزان سرمی cell free fetal DNA زنان باردار با زایمان زودرس خودبخودی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

۱۰

یوسفیان, مهزاد

مقایسه اثر بخشی پاراستامول وریدی و لیدوکائین در پیشگیری از درد حین تزریق پروپوفول. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

۱۱

مبارکی, نوشین، یوسفیان, مهزاد

بررسی مقایسه ای اثر بخشی و عوارض انتونوکس و پتیدین بر درد زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل

۱۲

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۷