تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۳۴۶۷

مسئول واحد: خانم رعنا سعادتلو

خدمات این واحد:

  • بازدید دستگاهها و ماشین آلات پزشکی از نظر تعیین عیوب و تعمیرات اساسی
  • جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگهداری تعمیرات و تهیه لوازم ماشین آلات و دستگاههای پزشکی
  • تهیه قطعات یدکی و نصب آنها و بهره برداری از ماشین آلات و دستگاههای پزشکی
  • انجام امور تعمیراتی تجهیزات پزشکی و نوسازی قطعات و لوازم دستگاههای پزشکی
  • تهیه و تنظیم و ثبت لیست و مشخصات تجهیزات پزشکی مرکز در دفاتر و برنامه کامپیوتری مربوطه و ارائه آمار و گزارش مربوطه
آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۶