انبار

تعداد بازدید:۲۰۷۱

مسئول انبار: علی احمدی

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۴۸۸۸۸

مسئولیت های مسئول انبار مرکز آموزشی درمانی علوی

۱ – تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی.

۲ – رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلح ساختن کارپرداز از جهت تجدید سفارش.

۳ – ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط.

۴ – نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت نظارت.

۵ – انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۳۹۵