مددکار اجتماعی

تعداد بازدید:۲۷۱۴

مسئول مددکاری: خانم شبنم پورتقی

 1- تحقیق و بررسی در زمینه شناخت مسائل و مشکلات اجتماعی – اقتصادی و خانوادگی – روانی و درمانی بیماران با مراجعه روزانه به بخش های بیمارستان و تماس با پزشک و بیمار و سایر کادر درمانی و مذاکره با بیماران

2- بررسی وضعیت مالی بیماران و حل مشکل پرداخت هزینه های درمانی

3- تماس با مؤسسات درمانی – بهداشتی – آموزشی – اجتماعی در رابطه با مشکلات بیماران بستری و سرپایی

4- راهنمایی بیماران نیازمند به مراکز حمایتی

5- دبیر و رابط موسسه خیریه بیمارستان علوی

6- مسئول اجرای طرح سلامت یار هلال احمر در بیمارستان پایلوت علوی 

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۴۰۱