اهم فعالیتهای معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۱۵۳۳

 

 • برنامه ریزی وتنظیم فعالیتهای آموزشی مرکزجهت ارتقا کمی وکیفی آموزش
 • پایش فعالیت های آموزشی گروهها
 • پایش عملکرد اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان و ارسال آن به دانشکده جهت ارتقا و ترفیع پایه اساتید
 •     نظارت بر پایش عملکرد فراگیران( دستیار ،کارورز و....)
 •     نظارت بر خرید و توزیع امکانات و تجهیزات آموزشی بیمارستان و تجهیز پاویونها
 •     تشکیل شورای آموزشی و پژوهشی بیمارستان و بررسی مشکلات آموزشی مرکز در شورای آموزشی و پیگیری اجرای مصوبات شورا
 •   ارائه طرحهای پژوهش در آموزش
 •     نظارت و پایش بر عملکرد کتابخانه  و تامین شرایط مناسب جهت مطالعه فراگیران
 •     تجهیز کتابخانه و نظارت بر خرید کتابهای مورد نیاز به صورت سالانه
 •    رسیدگی به امور رفاهی و آموزشی فراگیران
 •     تجهیز کلاسها و فضای فیزیکی جهت انجام فعالیتهای آموزشی گروهها اعم از گزارش صبحگاهی و ژورنال کلاب ، کنفرانس ، مورتالیتی و.....
 •    همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش در زمینه تجهیز و ارائه کلاس و سالن کنفرانس جهت برگزاری بازآموزی ها
 •     همکاری با دیگر واحدهای زیر مجموعه دانشگاه در برگزاری کارگاهها ، کنفرانس ها
 •    فعالیت در  واحد اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان
 •    فعالیت در جهت استانداردسازی آموزشهای بالینی براساس استانداردهای اعتباربخشی و ارزشیابی بیمارستانهای آموزشی
 •     تجهیز پاویونها اعم از اینترنت on line   و امکانات رفاهی و پیگیری مشکلات مربوط به آن
 •     بررسی شکایات اعضای هیئت علمی، دستیاران و دانشجویان
 •     معرفی رزیدنتها به بیمارستانهای مختلف جهت گذراندن دوره کولترال
 •     همکاری با دانشکده های پرستاری، پیراپزشکی، داروسازی، تغذیه و  نظارت بر آموزش آنها
 •     نظرسنجی از  اعضای هیات علمی  و فراگیران  در مورد امکانات آموزشی و رفاهی مرکز و اقدام لازم  براساس نتایج نظرسنجی
 •     بررسی و تنظیم ساعات حضور و غیاب و مرخصی اعضای هیات علمی و ارسال آن به دانشکده
 •     آموزش دستیاران تخصصی،کارورزان، کارآموزانی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل معرفی می شوند.

  این مرکز آموزش،    دستیاران تخصصی در رشته های زنان ازسال 1390 و نورولوژی از سال   1398   کارورزان و کارآموزان در دوره های زنان ونورولوژی را به عهده دارد.
 • هم اکنون در این مرکز به طور متوسط 41 نفر دستیار  و نزدیک به 95 نفر انترن و اکسترن وحدود90نفردانشجویان پرستاری ومامایی و43نفردانشجویان پیراپزشکی آموزش می بینند.
 • اجرای روش های نوین آموزش: آموزش مجازی، ویدیوکنفرانس و..              
 •    اجرای روش های نوین ارزیابی:برگزاری اولین دوره آزمون pmp  دانشگاه در مرکز علوی و برگزاری آزمون آسکی و...
آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۲