صندوق

تعداد بازدید:۸۴۲

عسگر رشیدی

  • واریز مبلغ نقدی صندوق در مقاطع زمانی تعریف شده به حساب درآمد ومغایرت گیری با برنامه HIS و صورتحساب بانک
  • تنظیم برنامه ماهیانه شیفت نیروهای صندوق
  • کنترل قبض های صادر شده توسط صندوقدار به صورت روزانه
  • کنترل قبض های برگشتی که دارای آدرس وتلفن بیمار و میلغ و شماره قبض جدید صادر شده که به تائید مدیریت رسیده باشد
  • استفاده از دستگاه کارت خوان و رفع نواقص آن و پیگیری روزانه در خصوص قبوض واریزی توسط دستگاه کارت خوان به حساب درآمد
  • گزارش کتبی هر گونه جابجایی شیفت ها و عدم حضور نیروها به واحد درآمد
  •  تهیه ی سکه، روزانه جهت صندوق
  •   انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات
  •   بایگانی اسناد و مدارک به‌صورت روزانه
آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹