سوابق مدیریتی

تعداد بازدید:۶۴۹
  • رئیس اداره عمومی شبکه بهداشت ودرمان سرعین

  • امور اداری -کارگزینی بیمارستان امام خمینی(ره) بیله سوار

  • مسئول اعتبارات معاونت تحقیقات وفناوری

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۹