سوابق علمی

تعداد بازدید:۵۵۹

تالیف کتاب :تاثیر هوش رهبری وهوش اجتماعی بر عملکرد کارکنان

انتشارات :نایاب

شابک 9786008785101

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۹