سوابق علمی

تعداد بازدید:۱۲۴۶

سوابق تحصیلی و علمی:

سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی

رشته/گرایش

تاریخ شروع

تاریخ پایان

کاردانی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

 

 

پایان نامه:

مقطع و گرایش

عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

زمان ارائه

کارشناسی ارشد


دکتری تخصصی رشته

 

مقالات علمی و کتاب ها:

نام مقاله و یا کتاب

نام مجله / نشر/ کنفرانس-لینک مقاله

زمان انتشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۱