افتخارات

تعداد بازدید:۲۶۰۳

 

  • کسب گواهینامه درجه یک ارزشیابی بیمارستان های عمومی در سال های متوالی

 

  • اجرای برنامه مقیم پزشکان زنان زایمان و بیهوشی جهت رفاه حال بیماران عزیز و انجام به موقع و سریع امورات درمانی

 

  • انتخاب بیمارستان علوی به عنوان بیمارستان دوست دار مادر

 

  • استقرار سامانه نظام مراقبت ازخون در مرکز
آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸