دستورالعمل های کنترل عفونت

تعداد بازدید:۱۹۲۲

 

دستورالعمل های کنترل عفونت
تزریقات ایمن دانلود
مراقبت های مدیریت شده دانلود
استریلیزاسیون فوری دانلود
جراحی ایمن  دانلود
مراقبت از آنفلوانزا دانلود
راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران دانلود
راهنمای مراقبت  آنفلوانزا دانلود-دانلود-دانلود
واکسیناسیون هپاتیت دانلود
واکسیناسیون در نوزادان متولد شده از مادران اچ ای وی مثبت دانلود
کتاب جلد هشتم ایمن سازی دانلود
حفاظت نهایی دانلود
دستورالعمل بهداشت دست وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی  دانلود-دانلود نامه
اتوکلاو رومیزی دانلود
دستورالعمل کوروناویروس دانلود-دانلود نامه
دستورالعمل اتاق ایزوله دانلود-دانلود نامه
دستورالعمل ایمنی بیمار دانلود-دانلود نامه
دستورالعمل ایمنی بیمار دانلود-دانلود نامه
ضرورت نظارت بر استفاده مجدد از لوازم یکبار مصرف دانلود نامه 
دستورالعملهای مراقبت از کتترهای بیمار دانلود-pdf
نامه کشت میکروبی دانلود
دستورالعمل حفاظت فردی  دانلود-دانلود WORD
گایدلاین IVIGآلبومین-پنتوپرازول دانلود
چک لیست آلبومین-پنتوپرازول-IVIG دانلود
چک لیست وانکومایسین دانلود
چک لیست مروپنم دانلود
پاورپوینت مصرف منطقی دارو دانلود
فرم مصرف بیش از دو آنتی بیوتیک دانلود
نامه آنفلوانزا  دانلود نامه
راهنمای مراقبت ومدیریت آنفلوانزا در اورژانس بیمارستانی وبخش های بستری دانلود
موازین کنترل عفونت در مراقبت از بیماری فصلی ناشی از آنفلوانزا دانلود
   
دگی بیمارستان جهت مقابله با بیماریهای نوپدید وبازپدید/شرح وظایف دانلود
ابلاغ دستورالعمل تجویز منطقی آنتی بیوتیک های پرهزینه 31991/27/12/96 دانلود 
نامه دستورالعمل فراوری مجدد دانلود نامه-دانلود نظارت دانلود نامه-دانلود-دانلودمنابع ومصارف-دانلود منابع ومصارف
استفاده از لارنگوسکوپ  دانلود
راهنمای طبابت بالینی استفاده از آنتی بیوتیک پیشگیرانه در اعمال جراحی عمومی  دانلود
دستورالعمل کیس یابی عفونتهای بیمارستانی  فرم-دستورالعمل
التور-درمان اسهال دانلود-دانلود

 

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸