محل استقرار معاونت آموزشی مرکز و شماره تماس

تعداد بازدید:۱۰۶۷

 

اردبیل، خیابان معادی، بیمارستان علوی، ساختمان ام ار ای. طبقه2، جنب ریاست، واحد معاونت آموزشی

 

تماس با واحد معاونت آموزشی:

خط مستقیم:33246537-045

تلفن مرکز:33248888-045 داخلی265

آخرین ویرایش۳۰ تیر ۱۳۹۸