نورولوژی

تعداد بازدید:۲۲۰۷

گروه پژوهشی نورولوژِی:

  • دکتر قاسم فتاح زاده
  • دکتر ابوالفضل عطالو
  • دکتر وحید عباسی
  • دکتر زینب فلسفی
  • دکتر نگار فرهودی
  • دکتر زهرا حامد
آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۴۰۲