برنامه درمانگاهها

تعداد بازدید:۵۷۵۷۷

بدین وسیله به اطلاع می رساند ساعت اخذ نوبت دهی اینترنتی درمانگاههای مرکز علوی به ساعت ۱ بعد ازظهر تغییر یافته است.

لذا مراجعین محترم میتوانندجهت اخذ نوبت اینترنتی یک روز قبل راس ساعت ۱بعد از ظهر به آدرس :

http://ah-queue.arums.ac.ir /Reservation  مراجعه نمایند.

برنامه درمانگاه تخصصی مادران باردار (صبح)

ایام هفته    پزشک متخصص   ساعت حضور  
شنبه

دکترمژگان برزگر جلالی

9 صبح
یکشنبه دکترفرناز انعام زاده 9 صبح
دوشنبه

دکترزهرا قوامی

9صبح
سه شنبه

دکتر مژگان برزگر جلالی

9صبح
چهارشنبه

دکتر شهلا فرضی پور

9صبح
پنج شنبه

دکترمژگان برزگر جلالی

9صبح

پذیرش  به صورت حضوری و اینترنتی می باشد.

********************************************************************************


برنامه درمانگاه تخصصی مادران غیر باردار (صبح)

   ایام هفته    پزشک متخصص       ساعت حضور   
شنبه

دکتر شهلا فرضی پور

9 صبح
یکشنبه

دکتر سلمانی

9 صبح
دوشنبه

دکترفرناز انعام زاده

9 صبح
سه شنبه

دکتر نوشین مبارکی(انکولوژی)

صبح
چهارشنبه

دکترفرناز انعام زاده

9 صبح
پنج شنبه

دکتر مژگان برزگر جلالی

9 صبح

پذیرش در صبح و عصر به صورت حضوری و اینترنتی می باشد.

پذیرش در روزهای ویزیت فوق تخصص انکولوژی فقط با معرفی نامه متخصص زنان و به صورت حضوری انجام می گیرد.


********************************************************************************

برنامه درمانگاه تخصصی مادران غیر باردار (عصر)

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
شنبه

*****

*****
یکشنبه

دکتر فرانک جلیل وند

14 عصر
دوشنبه

دکتر مریم السادات رضوی

14 عصر
سه شنبه

دکتر فرانک جلیل وند

14 عصر
چهارشنبه

دکتر مریم السادات رضوی

14عصر
پنج شنبه دکتر فرانک جلیل وند 14عصر

پذیرش در درمانگاه های عصر به صورت حضوری می باشد.
*************************************************************************

برنامه درمانگاه جراحی

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
سه شنبه مینا شهباز دشتی 9 صبح

پذیرش  به صورت حضوری و اینترنتی می باشد

*************************************************************

برنامه درمانگاه تخصصی مغز و اعصاب (صبح)

  ایام هفته  پزشک متخصص  ساعت حضور
شنبه

دکتر زینب فلسفی

9 صبح
یکشنبه

دکتر نگار فرهودی

9 صبح
دوشنبه

دکتر حدیثی

9 صبح
سه شنبه

دکتر قاسم فتاح زاده

9 صبح
چهارشنبه

دکتر وحید عباسی

9 صبح
پنج شنبه دکتر مریم مداحی 9 صبح

پذیرش درمانگاه مغز واعصاب به صورت اینترنتی می باشد.

*************************************************************

برنامه درمانگاه حاملگی پرخطروآمنیوسنتز

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
شنبه دکتر شروین تبریزیان 9 صبح
یکشنبه ***** *****
دوشنبه دکتر شروین تبریزیان 9 صبح
سه شنبه دکتر رقیه درگاهی 9 صبح
چهارشنبه دکتر شروین تبریزیان 9 صبح
پنج شنبه

*****

*****

پذیرش به صورت حضوری و با ارائه معرفی نامه می باشد.

*************************************************************

برنامه درمانگاه داخلی

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
شنبه

دکتر نسرین شامی

10صبح
یکشنبه

دکتر نسرین شامی

10صبح
دوشنبه

دکتر نسرین شامی

10صبح
سه شنبه دکتر نسرین شامی 10صبح
چهارشنبه دکتر نسرین شامی 10صبح
پنج شنبه دکتر نسرین شامی 10صبح

پذیرش درمانگاه داخلی به صورت حضوری و اینترنتی می باشد.

**********************************************************************************

برنامه درمانگاه بیهوشی

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
شنبه دکتر مهزاد یوسفیان 9 صبح
یکشنبه دکتر مهزاد یوسفیان 9 صبح
دوشنبه دکتر مهزاد یوسفیان 9 صبح
سه شنبه دکتر مهزاد یوسفیان 9 صبح
چهارشنبه دکتر مهزاد یوسفیان 9 صبح
پنج شنبه دکتر مهزاد یوسفیان 9 صبح

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۴۰۱