شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۲۲۱۰

 

 • دکتر قاسم فتاح زاده(متخصص مغزواعصاب -فلوشیپ اپیلپسی)

 • دکتروحید عباسی(متخصص مغزواعصاب)

 • دکتر ابوالفضل عطالو(متخصص مغزواعصاب)

 • دکتر مهزاد یوسفیان(متخصص بیهوشی)

 • دکتر نوشین مبارکی(متخصص زنان وزایمان-فلوشیپ انکولوژی)

 • دکتر رقیه درگاهی(متخصص زنان وزایمان -فلوشیپ پریناتولوژی)

 • دکتر فریبا کهنمویی(متخصص زنان وزایمان)

 • دکتر مریم السادات رضوی(متخصص زنان وزایمان)

 • دکتر شروین تبریزیان(متخصص زنان وزایمان)

 • دکتر فیروز امانی(دکتری تخصصی آمار)

 • روح اله مرادپور(دکتری تخصصی ژنتیک)

آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۳۹۹