مدیریت مرکز

تعداد بازدید:۶۵۵۷

علی رستمی

 

 

 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری(مراقبتهای ویژه)

 

پست سازمانی :رئیس اداره عمومی

 

شماره تماس:  33252503-045

 

آخرین ویرایش۱۸ آبان ۱۴۰۱