اسناد

تعداد بازدید:۹۰۱

مسئول واحد: لعیا مرتضی زاده

کارشناسان واحد: معصومه رجب نژاد-فاطمه مقدمی اصل-نازیلا شامی نژاد-نگار پیرنبی خواه-سیده طاهره سرمست زاده

 

آشنایی با واحد رسیدگی به اسناد و مدارک پزشکی:

۱ – کنترل کمی پرونده ها از نظر مهر پزشک، داروخانه و آزمایشگاه و رسیدگی به پرونده های تحت نظر

۲ – کنترل بیمه شده با مدارک پرونده از بابت اعتبار بیمه، هویت بیمار و الصاق برگه های با ارزش پاراکلینیکی به پرونده جهت تکمیل نمودن مدارک بیمه ای و کنترل و بررسی دارو و لوازم پرونده ها، کنترل تعداد ویزیت پزشکان در بخش های مختلف

۳ – پاسخگویی به مراجعین

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹