تاسیسات

تعداد بازدید:۲۰۴۳

مسئول واحد: مجید دشتی

تکنیسین های واحد تأسیسات: رسول احدی حسن علیایی حسین شکری

خدمات این واحد:

  • انجام امور جوشکاری عایق بندی و کانال سازی و کابل کشی سه فاز و تک فاز
  • نگهداری برق و روشنایی کلیدها و پریزها و تابلوهای برق ژنراتورهای برق و تابلو مرکزی
  • نگهداری دستگاه اکسیژن ساز و دستگاه بی خطر ساز زباله و سیستم سانترال تلفنی هودهای آشپزخانه و تهویه های مرکز
  • نگهداری تأسیسات آب سرد و گرم و موتورخانه مرکز و لوله کشی فاضلاب و رفع انسداد آن
  • نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی مانند تعویض اورنیک مانومترها - رفع عیب مانومتر
آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۷