رعایت پوشش واخلاق حرفه ای

تعداد بازدید:۱۹۸۲

 

رفتار حرفه ای:

از آنجا که هدف از آموزش دانشجو در دانشگاههای علوم پزشکی در حقیقت تربیت نیروی ماهر جهت انجام حرفه های مقدس پزشکی و احتمالا ورود به حریم خصوصی افراد است، از این رو به عنوان یک وظیفه ی شرعی و اخلاقی ، دانش آموخته موظف است رفتاری کاملا حرفه ای و متناسب با شان محیطی های علمی و درمانی از خود نشان دهد و همواره به عنوان مشاوری رازدار به حریم خصوصی و شان و مقام دیگران احترام بگذارد.

 

الف : محیط های آموزشی  – پژوهشی

 

1-   دانشجویان می باید از ایجاد هر گونه اخلال به هنگام تدریس خودداری نمایند مانند:

    - ورود به کلاس بعد از استاد

    - خوردن وآشامیدن

    - بلند صحبت کردن ، خندیدن و ایجاد سرو صدا

    - استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل صوتی و تصویری

2-   انجام هر گونه رفتار یا  عملی که خلاف منزلت دانشجویی و رفتار حرفه ایست ، ممنوع است. مصادیق آن عبارتند از :

- عدم رعایت ادب و احترام ، فروتنی ، اخلاق ،آداب اسلامی متناسب با شان یک فرد دانشگاهی 

- توهین وتمسخر زبانی و رفتاری،مشاجره و پرخاشگری

- عدم رعایت حقوق دیگران

- مصرف هرنوع محصول دخانی یا مخدر

- استفاده از هر نوع دارو ویا ماده ای که باعث غیر عادی جلوه نمودن حرکات و گفتار دانشجو شود .

 

 

3-   حفاظت و استفاده صحیح از امکانات ، تجهیزات و وسایل عمومی در اختیار، از وظایف حرفه ای دانشجو است.مصادیق آن مانند :

 

- دانشجویان بدون هماهنگی مسئول مربوطه ،مجاز به استفاده از تجهیزات نخواهند بود .

 

- باید به علائم هشدار دهنده و راهنمای استفاده از وسایل در محیط توجه نمایند.

 

- استفاده از امکانات و تجهیزات برای مصارف شخصی ویا به نفع احزاب و گروههای غیر مجاز ،ممنوع می باشد .

 

- ایراد خسارت به اموال موجود در فضاهای دانشگاهی و محیط های بهداشتی درمانی یا سایر اموال بیت المال مجاز نمی باشد .

 

ب- الزامات دانشجوی بالینی

        - رعایت کلیه ضوابط مندرج در بند الف این شیوه نامه برای دانشجویان بالینی الزامی است .

 

       - دانشجویان باید به منظور رعایت استانداردهای حقوق خدمات گیرندگان و همراهان وی متون مصوب  

 

          اخلاق پزشکی را مطالعه وبه آن عمل نمایند .

 

          - از آنجایی که رعایت حریم شخصی و آرامش روحی بیمار در هر شرایطی برای دانشجویان الزامی

 

          است ،لذا باید سعی نمایند قبل از معاینه ،آزمایش ویا تهیه شرح حال ، رضایت بیمار را اخذ نمایند .

 

       - دانشجویان در صورتی که دستورالعملی را به ضرر بیمار یا ناقض مقررات بالینی و ایمنی ببینند ، باید

 

          در ابتدا آن را با مسئول ارشد آموزش بالینی در میان بگذارند .

 

       - هنگام معاینه باید حریم خصوصی بیماران رعایت شود.

 

       - دانشجویان باید به حقوق بیماران در رابطه با انتخاب درمانگر و روش درمانی در موارد غیر اورژانس

 

          احترام بگذارند.

 

         -  دانشجویان باید به مذهب و فرهنگ بیماران احترام بگذارند.

 

       - دانشجویان نباید از موقعیت بیماران و یا خانواده آنها سوء استفاده نمایند.

 

       - دانشجویان باید اسرار بیماران را حفظ نمایند.

 

       - دانشجو باید در حین انجام وظیفه در محیط های بهداشتی درمانی ،کارت شناسایی خود را به همراه

 

          داشته باشد

 

     - خوردن وآشامیدن و استفاده از تلفن همراه بربالین بیمار ممنوع است .

 

پوشش حرفه ای:

 

دانشجویان باید در تمامی ساعت های آموزشی و کاری ، ظاهری تمیز و مرتب و متناسب با موقعیت حرفه ای خود داشته باشند و از پوششی که موجب خدشه دا شدن شان دانشجو و دانشگاه می گردد، خودداری نمایند.

 

الف- پوشش حرفه ای دانشجویان در محیط های آموزشی و پژوهشی

 

  •  دختران:

 

- حجاب باید کامل و بر اساس شئون اسلامی و دانشجویی باشد .

 

- استفاده از مانتو ، شلوار ،مقنعه و جوراب متعارف جهت پوشش  اسلامی الزامی است .

 

- مدل مانتو،شلوار ،مقنعه،کفش،کیف،جوراب باید ساده وبه دور از مدهای افراطی باشد .

 

تبصره 1: پوشیدن مانتو تنگ یا خیلی گشاد ،کوتاه یا خیلی بلند مجاز نیست

 

تبصره 2:شلوار باید اندازه متعارف داشته باشد وتنگ وکوتاه نباشد .

 

تبصره 3:استفاده از لباسهایی که تعمدا پاره یا وصله باشد ممنوع است .

 

تبصره4:پوشش چادر یا مقنعه باید کامل و بر اساس موازین شرعی باشد .

 

تبصره5:کفش باید ساده تمیز ،با پاشنه متعارف و بدون صدای آزار دهنده باشد .

 

تبصره 6:پوشیدن چکمه روی شلوار،دمپایی وصندل در محیط های آموزشی و پژوهشی مجاز نیست

 

- رنگ مانتو،شلوار کیف ،کفش وجوراب نباید ،تند وزننده باشد وجلب توجه نماید.

 

- از مانتو ، شلوار ،مقنعه و جورابی که ضخامت لازم را برای حفظ پوشش وحجاب ندارد ، استفاده نگردد.

 

- استفاده از لباس ،کیف ،کفش، جوراب ، پیشانی بند، مچ بند،شال،دستمال گردن ،انگشترو کلاه هایی که غیر متعارف و دارای نقوش و نوشته های زننده ویا علامت گروههای ضد اسلام ، ضد انقلاب وضد اخلاق باشند ، مجاز نیست .

 

- استفاده از عینک وزیور آلات متعارف مانند انگشتر و ساعت مجاز است .

 

- ناخن ها باید تمیز ،کوتاه پیراسته و بدون هیچ گونه تزئینی باشد .

 

- انجام هر گونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد ،ممنوع است .

 

- استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست .

 

 

  •  پسران:

 

-         پوشش باید کامل و بر اساس شوون اسلامی و دانشجویی باشد.

 

-         استفاده از شلوار ، پیراهن و جوراب ، متعارف جهت پوشش الزامی است .

 

-         مدل پیراهن، شلوار،کیف،کفش وجوراب باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد .

 

تبصره 1:پیراهن باید آستین دار بوده وکوتاه و خیلی تنگ نباشد.

 

تبصره 2:شلوار نباید تنگ وکوتاه باشد .

 

تبصره 3:استفاده از لباسی که تعمدا پاره یا وصله باشد ،ممنوع است.

 

تبصره 4: پوشیدن دمپایی و صندل در محیط های آموزشی و پژوهشی مجاز نیست .

 

تبصره 5: کفش باید ساده و تمیز باشد .

 

   - رنگ لباس ،کفش،جوراب نباید تند وزننده باشد و جلب توجه نماید .

 

    - از پیراهن وشلواری که ضخامت لازم را برای حفظ پوشش ندارد،استفاده نگردد.

 

     - استفاده از لباس ،کیف،کفش،جوراب، پیشانی بند، مچ بند، شال، دستمال گردن، انگشترو کلاه هایی که غیر متعارف و دارای نقوش و نوشته های زننده ویا علامت گروههای ضد اسلام ، ضد انقلاب وضد اخلاق باشند ، مجاز نیست .

 

   - استفاده از کراوات و پاپیون ممنوع است .

 

   - استفاده از عینک وزیور آلات متعارف مانند انگشتر و ساعت مجاز است .

 

   - به دلیل افزایش انتقال عفونت ،و آسیب به افراد و تجهیزات ،ناخن ها باید کوتاه و تمیز وپیراسته باشند.

 

   - انجام هر گونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد ،ممنوع است .

 

   - پیرایش موی سر و صورت باید ساده و کوتاه و به دور از مدهای افراطی باشد .

 

  - استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست.

 

ب- پوشش حرفه ای دانشجویان در فضاهای بهداشتی درمانی

 

1-    دانشجویان می باید در طول مدت حضور در محیط های درمانی از لباس فرم مخصوص به خود ( طبق رنگ و الگوی اعلام شده از طرف دانشگاه) به صورت پاکیزه و با دکمه های بسته استفاده نمایند.

 

2-    نصب کارت شناسایی ارائه شده از سوی معاونت آموزشی بر روی سینه در سمت چپ لباس فرم الزامی است.

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ تیر ۱۳۹۸