مدیریت خدمات پرستاری

تعداد بازدید:۱۰۰۰۳

عسگر هوشمندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

تلفن تماس: ۳۳۲۳۵۸۶۲-۰۴۵

پست الکترونیکی: parastari.alavi@arums.ac.ir


 

برخی از مسئولیت‌های مترون مرکز آموزشی درمانی علوی

– برنامه ریزی در زمینه‌های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت‌های ارائه خدمات مددجویان
– تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو / بیمار با توجه به خط مشی‌های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط
– ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه ازمنابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
– تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
– ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخش مرکز
– تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آوریهای علمی حل مسئله
– تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خط مشی‌ها، شرح وظایف و... / آموزش ضمن خدمت / آموزش مستمر کاربری تازه‌های پرستاری / و...
– رسیدگی و پیگیری مشکلات کارکنان گروه پرستاری

 

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰