ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۷۶۵۴

دکتر باقر طالبی

رشته تخصصی:       متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

پست الکترونیکی:   alavi@arums.ac.ir

شماره تلفن تماس:   ۳۳۲۴۲۳۲۷ -۰۴۵

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۰