اهداف و برنامه ها

تعداد بازدید:۲۱۹۲

اهداف واحد توسعه تحقیقات بالینی

اهداف آموزشی

 • ارتقا سطح دانش پژوهشی اعضا هیئت علمی
 • ترویج نوآوری در تدوین مقالات و در نتیجه پرهیز از انجام هرگونه تقلب ادبی
 • ترویج روحیه کارگروهی در بین محققین
 • تشویق وترغیب پژوهشهای بالینی در دانشگاهها
 • تاکید بر لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش و بهینه سازی استفاده از بودجه
 • فراهم آوردن تسهیلات موردنیاز پژوهش های بالینی

 

اهداف اجرایی

 • برگزاری کارگاه های آموزشی شامل روش تحقیق، مقاله نویسی، جستجوی منابع، اخلاق پژوهشی و...
 • بررسی علمی و نیز ساختاری مقالات انگلیسی و فارسی
 • مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله
 • کمک به ساب میت مقالات و سایر مراحل مربوط

اهداف پژوهشی

 • توسعه پژوهش های ملی و کاربردی با تأکید بر پژوهش‌های بالینی
 • حمایت از پژوهشگران و محققین علاقه مند
 • توانمندسازی پژوهشگران در امور پژوهش
 • ایجاد پل ارتباطی بین رشته های پایه وبالینی برای رسیدن به پروژه های کاربردی

 

 

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۷