واحدهای پاراکلینیکی

تعداد بازدید:۸۰۸۷

 

بخش های پاراکلینیکی

 

نام بخش

زمان ارائه خدمت

محل

تلفن داخلی

آزمایشگاه

کلیه ساعات شبانه روز

واقع در طبقه همکف بیمارستان

۲۱۴

پاتولوژی

شیفت صبحکاری ۱۴ ۷

" " "

۲۸۲

رادیولوژی

کلیه ساعات شبانه روز

طبقه همکف MRI

۲۰۹

سی تی اسکن

" " "

" " "

۲۰۷

سونوگرافی

شیفت صبحکاری ۱۳ ۹

" " "

۲۰۸

MRI

هر روز هفته

۷ صبح تا ۱۲ شب

واقع درطبقه همکف

۲۷۶

داروخانه

هر روز هفته

۷ صبح تا ۲۰ عصر

واقع در طبقه همکف بیمارستان

۲۴۹

نوار مغزی

هر روز هفته ۱۳ - ۸

واقع در طبقه دوم بیمارستان

۲۶۱

نوار عضلانی

هر روز هفته ۱۳ - ۸

" " "

۲۹۰

TCD

هر روز هفته ۱۳ ۸

" " "

۲۹۰
درمانگاه اکو هر روز هفته ۱۳ ۸ " " " ۲۹۰
 

 

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۷