واحدهای کلینیکی

تعداد بازدید:۶۳۲۰

  • درمانگاه مامایی
  • درمانگاه تخصصی مادران باردار
  • درمانگاه تخصصی زنان
  • درمانگاه تخصصی مغز واعصاب
  • درمانگاه انکولوژی زنان
  • درمانگاه حاملگی پرخطر و آمنیوسنتز
  • درمانگاه تخصصی داخلی
  • درمانگاه شنوایی سنجی نوزادان 
  • درمانگاه معاینه چشم نوزاد 
  • درمانگاه فیزیوتراپی
آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۴۰۱