اسامی پزشکان غیر هیات علمی

تعداد بازدید:۳۳۹۸

تخصص زنان و زایمان

دکتر مژگان برزگر جلالی

فوق تخصص نوزادان

دکتر جعفر خلفی

تخصص مغز و اعصاب

دکتر ابراهیم دریایی

تخصص پاتولوژی

دکتر حبیب توسلی

تخصص بیهوشی

دکترمهرداد غفاری

دکتر باقر طالبی

دکتر رحمان امام جمعه زاده

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۴۰۰