کمیسیون MS

تعداد بازدید:۷۹۰

 

مدارک لازم جهت انجام پذیرش:

۱ اصل معرفی نامه از معاونت درمان دانشگاه

۲ اصل شناسنامه

۳ مدارک درمانی مربوطه

 

زمان پذیرش: همه روزه به جز ایام تعطیلات از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر

محل پذیرش: درمانگاه نورولوژی واقع در طبقه دوم ساختمان MRI بیمارستان علوی

زمان انجام کمیسیون: هر هفته روز دو شنبه از ساعت ۳۰/۸ الی ۳۰/۹ صبح

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۵