کمیسیون اداری

تعداد بازدید:۲۰۸۶

مدارک لازم جهت انجام پذیرش:

۱ اصل معرفی نامه و گواهی پزشکی

۲ اصل شناسنامه

۳ اصل فیش به مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال واریزی به حساب ۲۱۷۸۵۸۰۸۱۱۰۰۹ به نام دانشگاه علوم پزشکی نزد بانک ملی

۴ تصویر مرخصی های استعلاجی قبلی در صورت وجود

۵ تصویر مدارک پزشکی مربوطه

 

زمان پذیرش: همه روزه به جز ایام تعطیلات از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر

محل پذیرش: درمانگاه مغز و اعصاب واقع در طبقه دوم ساختمان MRI بیمارستان علوی

زمان انجام کمیسیون: هر دو هفته یکبار روز چهار شنبه از ساعت ۱۲ الی ۳۰/۱۳ صبح

 

نتیجه کمیسیون حداکثر تا ۴۸ ساعت از طریق پست به واحد معرفی کننده ارسال خواهد شد.

توجه: حضور فرد کمیسیون شونده در کمیسیون مذکور الزامی می باشد.

 

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۵