نحوه پذیرش بیمار

تعداد بازدید:۷۶۸۲

 

الف) مراحل پذیرش بیمارانی که دستور بستری از طریق درمانگاه یا مطب پزشک دریافت می نمایند:
۱ – مراجعه بیمار با همراه وی به واحد تریاژ و سپس به واحد پذیرش جهت تشکیل پرونده بستری با دردست داشتن دستوربستری
۲ – وارد کردن مشخصات بیمار و اطلاعات موردنیاز در برنامه پذیرش، اخذ رضایت نامه از بیمار یا همراه وی و تشکیل پرونده
تبصره ۱ بند ۲: حضور همسر بیمار (بخش های زنان و زایمان و جراحی زنان) به هنگام بستری جهت اخذ رضایت معالجه و عمل جراحی الزامی است و در صورت طلاق یا فوت همسر (بعد از ارائه مدارک مربوطه) یکی از وابستگان درجه یک بیمار به ترتیب الویت پدر – پسر ارشد – برادر بیمار می تواند با ارائه شناسنامه نسبت به بستری بیمار خود اقدام نماید.
تبصره ۲ بند ۲: حضور ولی ، قیم قانونی ، همسر یا یکی از وابستگان درجه یک بیماران بخش های چشم – ICU – نورولوژی – ارولوژی – NICU جهت اخذ رضایت معالجه و عمل جراحی الزامی است .
تبصره ۳ بند ۲: جهت عمل بیماران زیر ۱۸ سال رضایت پدر یا قیم لازم است، درصورت عدم حضور آنها اصل قیم نامه یارضایت نامه محضری پدر یا قیم قانونی آورده شود.
تبصره ۴ بند ۲: ارائه شناسنامه و کارت ملی و دفترچه بیمه درمانی بیمار به هنگام تشکیل پرونده الزامی می باشد.
۳ – مراجعه به واحد البسه جهت دریافت لباس بیمار
۴ – ارجاع بیمار به بخش مربوطه با در دست داشتن پرونده
۵ – مشخص شدن اتاق و تخت بیمار در بخش بستری
* وسایل انتقال بیمار به بخش های بستری در اورژانس فراهم می باشد. (برانکارد – ویلچر)

ب) مراحل پذیرش جهت بستری بیمارانی که به اورژانس بیمارستان مراجعه می نمایند:
۱ – مراجعه به واحد تریاژ و هدایت بیمار به پزشک اورژانس یا در مانگاه مامایی
۲ – دریافت دستور بستری از پزشک اورژانس
۳ – مراجعه به واحد پذیرش جهت تکمیل پرونده و اخذ رضایت نامه از بیمار و همراه وی، هدایت بیمار به اورژانس جهت بستری موقت در اورژانس یا در صورت نیاز انتقال به بخش مربوطه و ادامه درمان

ج) شرایط پذیرش بیمه بیماران جهت اعمال جراحی:
لازم است بیماران تحت پوشش بیمه هنگام مراجعه جهت پذیرش بستری به نکات زیر توجه نمایند:
۱ – جهت استفاده از بیمه، لازم است دفترچه های بیمه تاریخ اعتبار و برگ سفید داشته باشد.
۲ – دفترچه های بیمه روستایی باید دارای مهر خانه بهداشت (پزشک خانوار) و به تاریخ روز باشد.
۳ – کودکان بالای ۲ سال باید حتماً دفترچه بیمه عکسدار داشته باشند؛ در مورد کودکان زیر ۲ سال که دفترچه بیمه آنها عکس ندارد، به همراه داشتن دفترچه بیمه پدر و مادر الزامی است، در غیر این صورت هزینه ها به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.
۴ – ارائه شناسنامه برای خانم های مجرد بالای ۱۸ سال و گواهی تحصیلی برای آقایان بالای ۲۰ سال الزامیست در غیر این صورت هزینه بیمار آزاد دریافت خواهد شد.
۵ – در مورد بیماران اتباع غیرایرانی ارائه یک کارت شناسایی معتبر عکسدار الزامی است. (شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت اقامت)

د) بیمه های تکمیلی
مراجعینی که دارای بیمه تکمیلی می باشند در اسرع وقت جهت اخذ راهنمایی لازم به واحد ترخیص مراجعه فرمایند.

توجه مهم:
مراجعین محترم مرکز در صورت نداشتن دفترچه خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و... نگران هزینه بستری بیمارخود نباشید. بعد از انجام مراحل پذیرش در اسرع وقت با دردست داشتن کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی بیمار به نمایندگی بیمه مراجعه و با دریافت دفترچه ایرانیان ۹۰% هزینه بیمار به عهده سازمان بیمه خدمات درمانی و ۱۰% هزینه به عهده بیمار خواهد بود. باتوجه به اینکه استفاده از دفترچه بیمه دیگران باعث ایجاد مشکلات قانونی برای ۱ – بیمار ۲ – صاحب دفترچه ۳ – مراجعات بعدی بیمار ۴ – دریافت شناسنامه برای نوزاد ۵ – انتقال به سایرمراکز و... می شود لذا جهت جلوگیری از مشکلات مذکور از دفترچه غیره به هیچ عنوان استفاده ننمائید.

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۳۹۵