لیست خدمات ارائه شده

تعداد بازدید:۲۸۹۷

خدمات پاراکلینیکی (آزمایشگاه-پاتولوژی - سی تی اسکن-MRI- رادیولوژی- سونوگرافی- داروخانه-نوارمغز- نوارعصب و عضله-TCD-فیزیوتراپی)

 

خدمات کلینیکی (اورژانس-درمانگاه مامایی-درمانگاه مغزو اعصاب- درمانگاه تخصصی زنان- درمانگاه اکو- درمانگاه ROP)

 

خدمات بستری

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۷