راهنمای طبقات

تعداد بازدید:۱۶۷۵

 

ساختمان اصلی بیمارستان ساختمان MRI
همکف همکف طبقه دوم طبقه سوم طبقه همکف طبقه اول طبقه دوم

بخش اورژانس

 

تریاژ اتاق عمل ۱ اتاق عمل ۲ MRI بخش LDR ریاست
صندوق اورژانس مامایی‌‌‌‌‌‌‌ بخش زایمان۱ نورولوژی زنان ترخیص درمانگاه مغزو اعصاب مدیریت
کارشناس کنترل عفونت و بهبود کیفیت اطلاعات اتاق زایمان نورولوژی مردان سالن کنفرانس درمانگاه مادران باردار درمانگاه زنان اموراداری

 

سونوگرافی

 

آزمایشگاه و پاتولوژی بخش زایمان۲   رادیولوژی

تدارکات

روابط عمومی

سالن مطالعه خواهران و برادران


 

ک‌‌‌ارشناس تغذیه
 

تاسیسات جراحی زنان TCD,EMG,EEG رسیدگی به اسناد پزشکی

تجهیزات پزشکی

بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط

 

آموزش و مخزن کتاب
مدیریت خدمات پرستاری     درمانگاه اکو سی تی اسکن کارگزینی و دبیرخانه اتاق پزشکان آقا
بایگانی و مدارک پزشکی     فیزیوتراپی   حراست واحد توسعه وتحقیقات بالینی
مددکار اجتماعی         فناوری اطلاعات معاون آموزشی مرکز

 

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۷