بخش بستری

تعداد بازدید:۹۹۵

 

۱- بخش جراحی زنان
۲- بخش جراحی مردان
۳- اتاق IUI
۴- اتاق نمونه گیری

آخرین ویرایش۰۵ فروردین ۱۳۹۸