راهنمای بیماران

تعداد بازدید:۱۹۲۹

 

نحوه پذیرش:


۱- مراجعه بیمار به پذیرش با مدارک شامل اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی جهت تشکیل پرونده اولیه
۲- ارجاع به درمانگاه زنان و درمانگاه اورلوژی

۳- مشاوره مامایی و گرفتن شرح حال و تکمیل پرونده اولیه ارجاع به متخصص زنان

۴- بررسی بیمار توسط متخصص زنان و انجام سونوگرافی و تصمیم گیری برای تعیین روش درمان
۵- واریز هزینه خدمات ارائه شده

آخرین ویرایش۰۵ فروردین ۱۳۹۸