لیست خدمات ارائه شده

تعداد بازدید:۲۱۲۷

 

-ویزیت متخصص زنان -فوق تخصص نازایی- ویزیت ارولوژی

-میکرواینجکشن
-انتقال جنین به رحم
-پونکسیون فولیکول با هر روش
-شستشوی اسپرم برای تلقیح منی بطور مصنوعی
-تلقیح منی به روش مصنوعی داخل CX یا داخل رحم

-هیستروسکوپی تشخیصی
-هیسترسکوپی تشخیصی درمانی
-نمونه برداری اندومتر با یا بدون پاپ اسمیر

-سونوگرافی رحم و تخمدان از راه واژن

-خدمات کامل آزمایشگاهی (اسپرم آنالیز -فریز جنین -فریز اسپرم- ذوب جنین -ذوب اسپرم و
فریز تخمک و...)

-واریکوسلکتومی
-بیوپسی بیضه (TESE)
-اسپیراسیون اپیدیدیم(PESA)
-وازووازستومی
-مشاوره تغذیه و مشاوره ژنتیک
- IUI (شامل نمونه گیری اسپرم مراحل آزمایشگاهی و تلقیح)

 

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۳۹۸