بخش ICU

تعداد بازدید:۲۰۱۲

رئیس بخش: دکتر مهزاد یوسفیان

سرپرستار: رباب اکبرزاده

پزشکان متخصص: دکتر مهرداد غفاری – دکتر احمد قاضی – دکتر مهزاد یوسفیان – دکتر رحمان امام جمعه زاده و سایر پزشکان متخصص مربوطه

تعداد تخت: ۹

محل بخش: طبقه دوم بیمارستان – روبروی رمپ بیمارستان

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۳۲۶۷۵

خدمات قابل ارائه:

در این بخش کلیه خدمات تشخیصی، درمانی، مراقبتی و آموزشی و حمایتی به بیماران بدحال و در وضعیت اغما که نیاز به مراقبت های ویژه داشته و در این بخش بستری می شوند توسط متخصصین نورولوژی – ارولوژی – زنان زایمان و بیهوشی و کارشناس مجرب پرستاری انجام می گیرد. هدف از تأسیس این بخش ارائه خدمات به بیمارانی است که به علل مختلف دچار اختلالاتی در عملکرد یکی از اندامهای حیاتی خود شده است و نیاز به مراقبت و حمایت از نظر وضعیت تنفسی، قلبی یا کنترل سطح هوشیاری و یا مراقبت بعد از عمل دارند.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۶