نورولوژی مردان

تعداد بازدید:۱۹۱۴

رئیس بخش: دکتر قاسم فتاح زاده

سرپرستار بخش مردان: یوسف امامی

تلفن تماس مردان: ۲۱۷

محل بخش مردان: طبقه دوم – انتهای سمت راست سالن طبقه دوم

 

خدمات قابل ارائه:

 

در این بخش کلیه خدمات تشخیصی، درمانی، مراقبتی و آموزشی و حمایتی به بیمارانی که با مشکلات سکته مغزی و دیگر مشکلات مغزی زیرنظر متخصص نورولوژی بستری می شوند و توسط متخصص داخلی مغز و اعصاب و کارشناس پرستاری ارائه می گردد.

آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۳۹۹