نورولوژی زنان

تعداد بازدید:۲۳۵۲

رئیس بخش: دکتر وحید عباسی 

سرپرستار بخش زنان: لعیا مرتضی زاده

تلفن تماس زنان: ۲۱۶

محل بخش زنان: طبقه دوم – انتهای سمت چپ سالن طبقه دوم

 

خدمات قابل ارائه:

در این بخش کلیه خدمات تشخیصی، درمانی، مراقبتی و آموزشی و حمایتی به بیمارانی که با مشکلات سکته مغزی و دیگر مشکلات مغزی زیرنظر متخصص نورولوژی بستری می شوند و توسط متخصص داخلی مغز و اعصاب و کارشناس پرستاری ارائه می گردد.

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۷