بخش زنان

تعداد بازدید:۴۹۸۰

رئیس بخش: دکتر نوشین مبارکی

سرپرستار: شیرین صمدی

تعداد تخت: ۲۶

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۴۸۸۸۸ – داخلی ۲۱۹

 

خدمات قابل ارائه:

در این بخش کلیه خدمات تشخیصی، درمانی، مراقبتی و آموزشی و حمایتی حین بارداری و مراقبت های بعد از انجام زایمان به مادران و نوزادان و بیماران توسط متخصصین زنان زایمان – رزیدنت زنان – کارشناسان مامایی – پرستاری و با همکاری سایر بخش های مرکز از جمله آزمایشگاه – سونوگرافی ارائه می گردد.

همچنین در این بخش:

  • آموزش و ارائه پمفلت های آموزشی بهداشتی مربوط به بیماران انجام می گیرد.
  • آموزش ترویج تغذیه با شیرمادر به صورت سمعی و بصری و حضوری انجام می گیرد.
آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۰