بخش high risk

تعداد بازدید:۲۲۵۶

رئیس بخش: دکتررقیه درگاهی

سرپرستار: حمیده احمدزاده

تعداد تخت: ۲۰

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۴۸۸۸۸ – داخلی ۲۲۰

 

خدمات قابل ارائه:

در این بخش کلیه خدمات تشخیصی، درمانی، مراقبتی و آموزشی و حمایتی حین بارداری و مراقبت های بعد از انجام زایمان به مادران و نوزادان و بیماران توسط متخصصین زنان زایمان – رزیدنت زنان – کارشناسان مامایی – پرستاری و با همکاری سایر بخش های مرکز از جمله آزمایشگاه – سونوگرافی ارائه می گردد.

همچنین در این بخش:

  • آموزش و ارائه پمفلت های آموزشی بهداشتی مربوط به بیماران انجام می گیرد.
  • آموزش ترویج تغذیه با شیرمادر به صورت سمعی و بصری و حضوری انجام می گیرد.
آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۳۹۹